Принтер LINX 8900

  • Принтер LINX 8900

ХАРДУЕРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сервизен модул Easi-Change®, интервал на смяна: до 18 месеца (13 000 часа) – мастила на багрилна основа, до 12 месеца (6000 часа) – меки пигментирани мастила

Уникално автоматично промиване на печатащата глава:  интервал на почистване 3 месеца (100 стартирания и спирания) – мастила на багрилна основа, до 1 месец – меки пигментирани мастила

Контрол на скоростта на струята и температурата на печатащата глава

Сензор за постоянен печат при променящи се температури на околната среда

Издръжлива помпа за мастило 

Удължени спирания (до 3 месеца) без промиване или източване на принтера

Здрав, гъвкав двутръбен мастилопровод за приложения със статични и движещи се печатащи глави

ИНТЕРФЕЙС

Продуктов детектор

Валов енкодер/детектор за втори продукт

USB – за архивиране и прехвърляне на съобщения и wifi връзка за Linx PrinterNet

Ethernet

RS232 (опция) и паралелен I/O (опция)

ПЕЧАТАЩА ГЛАВА

2м мастилопровод ( 4m мастилопровод (опция) 6m мастилопровод (опция)

90° печатаща глава (опция)

 ПЕЧАТ

Печат на текст, символи и цифри

Функции за височина, ширина и лесно оразмеряване и позициониране

Автоматични формати за отпечатване на дати, часове и закръгляване на датата (с помощта на вътрешния часовник на принтера)

Персонализиран редактор на дата и час за създаване на различни формати на дата според изискванията

Функция за автоматично препращане на дата. Добавяне на брой секунди, минути, часове към текущото време или брой дни, седмици или месеци до текущата дата

Поредна номерация

Опция за нулиране на пореден номер с едно докосване от екрана на принтера и нулиране с помощта на външен тригер

Брой съхранени съобщения: до 1000 с помощта на вътрешна памет на принтера (в зависимост от съдържанието на съобщението), повече могат да бъдат съхранени с помощта на USB устройство 

Удебелен печат на знаци (до 9 пъти)

Печат със завъртян знак (вертикален).

Импортиране на графики и лога в принтера като растерни файлове чрез USB

Обърнат печат (опция)

LINX
Печатаща главаMK11 Midi / MK11 Midi Plus
Размер на дюзата62 μm / 75 μm
Редове за печат:до 3 / до 3
Диапазон на височината на символите:1.8до 8.8 mm / 2.1 до 10.7 mm
Максимална скорост за едноредов печат2.92 m/s / 2.84 m/s
Максимална скорост за двуредов печат1.46 m/s / 1.42 m/s

Етикети: Принтер