Политика за поверителност

В интернет магазин shop.glsys-bg.com се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за продажба и доставка на продукти.

Информация за Администратора на лични данни

Джи Ел Сис ООД

ЕИК: 203134412

Седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. Христо Силянов 62

Данни за кореспонденция: гр. Благоевград, бул. Пейо Яворов 2Е

E-mail: glsysood@gmail.com

Телефони: 0876 99 22 85, 0876 99 22 84

Уеб сайт: www.glsys-bg.com, shop.glsys-bg.com


Информация за компетентния надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/ 91 53 518

E-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


Видове лични данни, които събираме, обработваме и съхраняваме

Ние обработваме на договорно основание следните данни, при изпращане на запитване към нас:

1. Име и фамилия;

2. Имейл адрес;

3. IP адрес, от който сте направили запитването.


Цел за обработка на личните данни

Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане и доставка на закупени от клиента продукти, съгласно договора за предоставяне на услугите.

Изпращане на рекламно електронно съобщение и/или бюлетин – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на електронни съобщения и/или бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.


Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги на Джи Ел Сис ООД

Използваме следните доставчици, предоставящи хостинг и облачни услуги:

 - СуперХостинг.БГ ООД, с ЕИК: 131449987

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за изпълнение на поръчката на потребителя. Единствените данни, които се предоставят на трети лица са данните, необходими на куриерските фирми за изпълнение на доставка, както и данни поискани от упълномощени органи.


Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.