Условия за ползване

Общи условия

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта www.shop.glsys-bg.com. 

Ако използвате уеб сайта www.shop.glsys-bg.com се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. Този документ съдържа Общите условия, според които www.shop.glsys-bg.com предоставя стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет www.shop.glsys-bg.com , наричан по-долу за краткост Е- МАГАЗИН. Всеки който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.shop.glsys-bg.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ. 

При зареждането на която и да е страница от Е-МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в тях, както и в другите страници на www.shop.glsys-bg.com или чрез ползването или заплащането на продукти или услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

Потребителите се идентифицират с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия и се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.shop.glsys-bg.com IP адрес на потребител, както и друга информация.

Правила за използване на сайта www.shop.glsys-bg.com, като собственик на Е-МАГАЗИНА ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и да се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите от Е-МАГАЗИНА да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да е обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в Е-МАГАЗИНА материали в други сайтове е забранена. Предоставяната услуга от Е-МАГАЗИНА е валидна за Република България.


Права и отговорности на страните

Продуктите и услугите в Е-МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. www.shop.glsys-bg.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина. Част от информацията, публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти.


Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти или услуги от Е-МАГАЗИНА, Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Е-МАГАЗИНА използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Понякога ние използваме изпратената от Вас информация, за да може да получим необходимите данни за изпълнение на Вашата заявка за продукти или услуги. Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица. Хипер-връзките от Е-МАГАЗИНА към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези хипер-връзки, Е-МАГАЗИНА не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителя прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.


Промяна на цени на стоки

Е-МАГАЗИНА има право да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, то Е-МАГАЗИНА има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива. Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под старата, която е зачертана. Е-МАГАЗИНА може да променя Общите Условия по всяко време, като след промяната, датата на публикация се актуализира. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.


Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Ние стриктно следваме правилата въведени от законодателството на Република България относно рекламациите за закупените от нас продукти. По-долу, ще намерите цитат от “Закона за защитa на потребителите” в частта му, отнасяща се за правото на клиента на рекламация и случаите, в които рекламацията е възможна. Моля, прочетете този текст за да знаете правата си!


Съгласно ЗЗП www.shop.glsys-bg.com Ви предоставя следната информация:

 - Доставчик на стоки и услуги, поръчвани от настоящия онлайн магазин е ДЖИ ЕЛ СИС ООД, ЕИК: 203134412.

 - Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. Гоце Делчев, ул. Христо Силянов 62, телефон 0876 99 22 85, 0876 99 22 84, email: office@glsys-bg.com

 - Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: гр. Благоевград, бул. Пейо Яворов 2Е

 - Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

 - Цената на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт.

 - Стойността на транспортните разходи за доставка, не се включени в цената на стоките.

 - При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма начислена допълнителна стойност.

 - Начините за плащане и условията на доставка са описани в „Доставка и плащане”.


Отказ от поръчани продукти

Потребителят има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 14 работни дни от получаването им в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена, както и условията по чл.55 от ЗЗП. Това може да се извърши на зададените за контакт в Е-МАГАЗИНА начини. Транспортните разходи при този случай са за сметка на Потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно на Е-МАГАЗИНА. Платената сума се възстановява на Потребителя според начина на плащане с изключение на транспортните разходи.


При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Е-МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов или да възстанови заплатената от Потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Потребителя е упражнил правото си на отказ.


След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от Потребителя. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Потребителя. При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката със заявката. При несъответствие на получените продукти с поръчаните, Е-МАГАЗИНА заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя. При липса на поръчани продукти от Потребителя, Е-МАГАЗИНА може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителя откаже да замени продуктите, Е-МАГАЗИНА възстановява заплатената сума. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.