Микроинвест Склад Pro

  • Микроинвест Склад Pro

Микроинвест Склад Pro е цялостна система за управление на търговски и производствени процеси.

Тя позволява следене на наличности по стоки, обекти и валути. Структурата на всички номенклатури е йерархична и позволява свободно предефиниране според изискванията на клиентите. Микроинвест Склад Pro използва изцяло нова архитектура на базата от данни. Целта на настоящия продукт е да обхване цялата дейност в предприятието: от материалните активи, през реализация на стоките, производство, консигнации, парични отчети до финансовите анализи.

Продуктът е разработен за работа в мрежа, с локална база от данни и локален достъп или през WEB базиран интерфейс с връзка към различни SQL сървъри.

Създадени са версии на английски, немски, турски, румънски, сръбски, албански, гръцки, испански, грузински, арменски и руски езици.

Приложение: Продуктът е подходящ за работа във фирми с различна големина и сфера на дейност. Особено за обект с високо натоварване и много работни места. Предимство е възможността за дистанционен достъп и конвейерната обработка на данните.

Свързани продукти

Микроинвест Склад Pro Light

Микроинвест Склад Pro Light

Микроинвест Склад Pro Mobile

Микроинвест Склад Pro Mobile

Микроинвест Архиватор Pro

Микроинвест Архиватор Pro

Микроинвест Utility Center Base

Микроинвест Utility Center Base

Микроинвест Utility Center Plus

Микроинвест Utility Center Plus


Етикети: Микроинвест, Склад