Микроинвест Utility Center Plus

  • Микроинвест Utility Center Plus

Microinvest Utility Center допълва богатите функционалности на складовата система Microinvest Склад Pro. Продуктът намира приложение в различни сфери на дейност, като осъществява двупосочен обмен на данни между Microinvest Склад Pro и външни приложения.

По този начин нашите клиенти имат възможност за:

Управление на допълнителен набор от периферни устройства – баркод четци, фискални устройства, търговски везни;

Експорт на данни към външни складови и счетоводни продукти – MACS, MegaSoft, Preciz CX, Rival, WorkFlow, Ajur, PlusMinus, WizCount, Pharma Store, FSD;

Автоматично изпращане на файлове до FTP, Google drive, Yandex disc и експортирани документи до публични FTP-та, мейл или виртуално дисково пространство;

Автоматизиране на различни процеси в складовия софтуер, като управление на разплащания, задължения, поръчки, рецепти, валутни курсове, цени, документи, производство, печат на документи;

Възможност за поставяне на рекламни съобщения на фискални бонове, генерирани чрез Microinvest Склад Pro Light;

Комуникация и директен обмен на данни с ERP системи и комплексни системи за управление на бизнеса;

Електронен обмен на EDI документи между търговски вериги магазини и техните доставчици чрез комуникационни платформи eXite, ECOD и BankService;

Електронен обмен на данни с платформи за онлайн търговия – SummerCart и OpenCart;

Възможност за внедряване на система за оценка удовлетвореността на клиентите от предложеното им обслужване.

Цената на продуктa Microinvest Utility Center се формира в зависимост от модулите и функционалностите, които желаете да използвате. Различните модули на продукта са условно разделени в три отделни пакета:

Микроинвест Utility Center Free, Микроинвест Utility Center Base, Микроинвест Utility Center Plus.


Микроинвест Utility Center Plus включва всички модули на Микроинвест Utility Center Free   Микроинвест Utility Center Plus и допълнителни такива. Можете да ги разгледате тук.

Свързани продукти

Микроинвест Склад Pro

Микроинвест Склад Pro


Етикети: Микроинвест, Utility, Center